İletişim Fakültesi

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne hoş geldiniz. Fakültemiz, iletişim alanının disiplinler arası yapısı doğrultusunda çok yönlü ve zengin bir eğitim-öğretim programı uygulamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin kuramın, yöntemin ve pratiğin birbiriyle olan bağını içselleştirmiş, gözlemci, araştırmacı, sorumluluk ve inisiyatif sahibi, mesleki standartlar ve etik kurallar çerçevesinde profesyonel değerleri yaşama geçirebilen, içinde yaşadıkları topluma ve hızla değişen dünyaya dair gerekli sosyo-kültürel bilince ve yeterli akademik altyapıya sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.

Fakültemiz, içinde bulunduğumuz enformasyon çağında küresel ve yerel olan her şey iç içe geçerken, eğitim-öğretim ve araştırma-uygulama faaliyetlerinin bütünsel bir süreç olduğunun ve hem ulusal hem de uluslararası nitelik taşımasının öneminin bilincindedir. Eğitim-öğretim programlarımızda gözetilen bu ilkeler, bölümlerimizde konularında uzmanlaşmış, genç ve dinamik akademik kadromuzun katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, akademik kadromuz sürdürülebilir karşılıklı öğrenme ortamı yaratan bir eğitim anlayışı ile öğrencilerimizin gelişimini birebir takip etmektedir. Ayrıca fakültemizde teknik olanaklar nitelik ve nicelik bakımından sürekli güncellenmekte ve öğretim programlarımızla etkin bir biçimde bütünleştirilmektedir.

Fakültemiz 10 Yaşında

Tarihçe

Fakültemiz, 2001 tarihinde kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2004 yılında almıştır. Aradan geçen sürede fakültemizdeki lisans ve lisansüstü programlarımızdan 300’ün üzerinde öğrencimiz mezun olarak iletişim sektörünün farklı alanlarında başarılı çalışmalara imza atmışlardır.

Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerden halen Gazetecilik bölümümüzde lisans; Radyo Televizyon ve Sinema bölümümüzde lisans ve yüksek lisans programları mevcuttur. Ayrıca farklı fakültelerle işbirliği ve eşgüdümle yürütülen Medya, Kültür ve Kent doktora programımız öğrencilerimizin entelektüel gelişimleri için disiplinler arası bir perspektif sunmaktadır.

İletişim Fakültesi, 2009 yılında Çiftlikköy Kampüsü içerisinde bulunan kendi binasına taşınmıştır. Fakültemiz, bünyesinde bulunan modern dersliklerle birlikte, çeşitli uygulama birim ve atölyeleri ile öğrencilerimizin kuramsal eğitimlerinin yanı sıra pratik eğitimlerine de destek vermektedir. Çağdaş teknolojik altyapısı ve profesyonel donanımıyla hizmet veren TV stüdyolarımızın ve seslendirme, kurgu odaları gibi teknik birimlerimizin yanı sıra radyo haber merkezimiz, gazete ve fotoğraf atölyelerimiz, bilgisayar laboratuvarımız öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca fakültemiz bünyesinde bulunan Mersin Üniversitesi Radyosu, 2005 yılından itibaren kendi stüdyolarından programlı yayına başlamış ve FM 102.8 frekansından Mersin kentine ve internet üzerinden tüm dünyaya kesintisiz yayıncılık yapmayı sürdürmektedir.

Halen hem kuramsal hem de pratik yönden fakültemizde uygulanan çok yönlü eğitim programlarımızın sonuçları da başarıyla alınmakta ve öğrencilerimiz her yıl çeşitli ulusal ve uluslararası yarışma ve etkinlikten çok sayıda ödülle dönmektedirler. Ayrıca mezunlarımız da iletişim alanının pek çok farklı branşında yaptıkları değerli mesleki çalışmalarla fakültemizi sektörde başarıyla temsil etmeyi sürdürmektedirler.